Gedragscode

Iedereen bij het Studentensportcentrum Eindhoven (SSCE), Studentensportverenigingen (SSV's) en ESSF-activiteiten, waaronder studenten, medewerkers en gasten, hebben recht op een eerlijke behandeling. Dit document bevat de regels die we allemaal volgen, je rechten en naar wie je kunt gaan als je het gevoel hebt dat deze rechten geschonden worden.

Deze gedragscode wordt onderschreven en gehandhaafd door het Studentensportcentrum Eindhoven (SSCE), de Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF) en de bij de ESSF aangesloten verenigingen. Ze dienen als verlengstuk van de huisregels van het SSCE. De ESSF en de SSV's en alle ondertekenaars (en hun leden) worden door de ESSF verantwoordelijk gehouden voor deze gedragscode. 

Deze gedragscode is van toepassing op alle personen die zich op het terrein van het SSCE bevinden, op alle personen die
gebruik maken van de faciliteiten van de SSCE of aan alle personen die aanwezig zijn bij de SSV- en ESSF-activiteiten.

Contact

Openingstijden SSC 
Maandag t/m vrijdag: 07u00 - 00u00 (sporten tot 23u00)
Zaterdag: 08u30 - 21u00
Zondag: 09u00 - 17u00

Links