Sociale veiligheid

Aanspreekpunt vertrouwenszaken

Binnen het SSC hebben we een aanspreekpunt vertrouwenszaken aanwezig. Hier kun je terecht voor eventuele klachten, vraagstukken of voor een persoonlijk gesprek. Het aanspreekpunt vertrouwenszaken behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Eventuele acties wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

 

Gedragscode

Iedereen bij het Studentensportcentrum Eindhoven (SSCE), Studentensportverenigingen (SSV's) en ESSF-activiteiten, waaronder studenten, medewerkers en gasten, hebben recht op een eerlijke behandeling. Dit document bevat de regels die we allemaal volgen, je rechten en naar wie je kunt gaan als je het gevoel hebt dat deze rechten geschonden worden.

Deze gedragscode wordt onderschreven en gehandhaafd door het Studentensportcentrum Eindhoven (SSCE), de Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF) en de bij de ESSF aangesloten verenigingen. Ze dienen als verlengstuk van de huisregels van het SSCE. De ESSF en de SSV's en alle ondertekenaars (en hun leden) worden door de ESSF verantwoordelijk gehouden voor deze gedragscode. 

Deze gedragscode is van toepassing op alle personen die zich op het terrein van het SSCE bevinden, op alle personen die gebruik maken van de faciliteiten van de SSCE of aan alle personen die aanwezig zijn bij de SSV- en ESSF-activiteiten.