Renovatie SSC

Op deze pagina vind je alle informatie over de nieuwbouw en renovatie van het SSC. Ook lees je hier updates over het project en de huidige stand van zaken.

Nieuwe plannen voor het SSC

De afgelopen jaren is het aantal sportende studenten en medewerkers op de TU/e campus gegroeid, een mooie ontwikkeling. Om mee te gaan met deze groei wordt een uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van het SSC gerealiseerd. Deze start vanaf juni 2022 en zal naar verwachting mid-2024 klaar zijn. Meer info: Ingraven tijdcapsule markeert start van de uitbreiding SSC

Een impressie van het toekomstige SSC

    

Fases verbouwing en renovatie SSC

Voorbereidende werkzaamheden

In de eerste helft van augustus 2022 wordt de huidige vloer van de gymzaal zorgvuldig verwijderd en komt er een nieuwe Pulastic sportvloer voor in de plaats. De houten vloerdelen worden hergebruikt voor de inrichting van de nieuwe horeca. Daarnaast worden vanaf 11 juli t/m 19 augustus de plafondplaten van hal 1 vervangen. Zie afbeelding ter illustratie van de bouwplaats. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Verify Fase

Op dit moment bevinden we ons in de Verify-Fase. Deze fase is bedoeld om de goedgekeurde ontwerpen verder uit te werken naar een gedegen Technisch Ontwerp (TO) en Uitvoerings Ontwerp (UO). Je kunt dit vergekijken met detailtekeningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, om adequaat te kunnen starten met de bouw. In deze verify-fase werken de architecten, aannemer, installatie-technici, projectteam van RE en het SSC nauw samen om alle werkzaamheden en knelpunten goed in kaart te brengen en te komen tot een gedegen TO en UO. Op de afbeelding zie je het huidige SSC, klik om te vergroten.

Bouw Fase

Volgens de huidige planning kan dan vanaf medio september 2022 worden gestart met de uiteindeljke bouwfase (zitten in juli-augustus ook nog 4 weken bouwvakantie tussen).

De bouwfase is opgedeeld in 2 grotere fasen:

1. Uitbreiding noordzijde: 
Voorlopige planning sept 2022 – mei/juni 2023

 • Body&Mind zaal
 • Grote en uitgebreide fitness
 • Noordelijke neveningang met aansluitend ook de nieuwe fysiokamer en werkkamer TD
 • 4 grotere kleedlokalen
 • Dojo​​​​​​

Gedurende deze fase blijft het SSC-programma nagenoeg volledig gehandhaafd.

Aan het eind van fase 1 gaan we de nieuwe ruimtes voortijdig in gebruik nemen om te kunnen starten met fase 2. In de voorlopige planning zal dit in mei-juni 2023 plaatsvinden.​​​​​

2. Uitbreiding en renovatie zuidzijde: ​​​​​
Voorlopige planning juni 2023 – febr/mrt 2024

 • Nieuwe en grotere horeca
 • Nieuwe Entree en balie
 • Renovatie gangen (breder)
 • Diverse nieuwe verbindingen binnen het SSC-gebouw met de nieuwbouw aan de noordzijde
 • Fitness 1 aanpassen tot nieuw Spinning Theater
 • Fitness 2 aanpassen tot nieuwe PaalFitness en BBB-ruimte
 • Fitness 3 aanpassen tot nieuwe groepslesruimte
 • Huidige PaalFitness- en Spinningruimte worden kantoren en personeelsruimte annex vergaderruimte
 • Trap naast portiersloge verdwijnt en wordt een nieuwe Noord-Zuid verbinding in het SSC
 • Gevels kantoorzijde worden vervangen/gerenoveerd.

Dit wordt naar verwachting de bouwfase waarin we de meeste hinder ervaren en aanpassingen moeten doen mbt de programmering en de toegankelijkheid van het gebouw. Uiteraard zullen we dit allemaal tijdig met iedereen communiceren

En dan zullen we volgens de huidige planning ergens in maart 2024 een nieuw en gerenoveerd SSC in gebruik nemen!

Het nieuwe SSC

Op de afbeelding kun je een plattegrond zien van hoe het SSC er uiteindelijk uit gaat zien en waar de verschillende faciliteiten zich bevinden.

Visuals verschillende bouwfasen

Hieronder zie je visueler weergegeven hoe de verschillende bouwfasen eruit gaan zien.

Het laatste nieuws rondom de verbouwing