Sociale veiligheid

Sociale veiligheid op het SSC

Sociale veiligheid is een zaak van iedereen. Alle medewerkers, studenten en gasten van het SSC zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en positieve werk- en sportomgeving. Het SSC verwacht dat iedereen verantwoord omgaat met de ethische aspecten van de werk- en sportomgeving. Maar wat als je vermoedt dat er iets gebeurt dat niet hoort, als je zelf een belangenconflict hebt of te maken krijgt met ongewenst gedrag?

Gaat het om werkgerelateerde zaken, zoals werktijden, salaris of omstandigheden? Bespreek dan de situatie bij voorkeur eerst met degene die het betreft. Durf je dit niet of kom je er niet uit, dan kan je altijd terecht bij de leidinggevende van de betrokkene, de SSC-directeur of de TU/e ombudsman.

Gaat het om ongewenst gedrag, zoals geweld, pesten, discriminatie of ontoelaatbaar seksueel gedrag? Dan kun je advies vragen aan de vertrouwenscontactpersoon of gebruik maken van de wegwijzers sociale veiligheid.

Aanspreekpunt vertrouwenszaken op het SSC

Het SSC heeft een aantal vertrouwenscontactpersonen. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor iedereen met een klacht of een vraag. Zij zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp, zoals een gespecialiseerde vertrouwenspersoon. De vertrouwenscontactpersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Eventuele acties worden slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

Ook als je twijfelt over de (ernst van de) situatie, aarzel niet om contact op te nemen met diegene die volgens jou het beste kan helpen. Jouw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

De VCP's van het SSC

Iedereen bij het Studentensportcentrum Eindhoven (SSCE), Studentensportverenigingen (SSV's) en ESSF-activiteiten, waaronder studenten, medewerkers en gasten, hebben recht op een eerlijke behandeling. Dit document bevat de regels die we allemaal volgen, je rechten en naar wie je kunt gaan als je het gevoel hebt dat deze rechten geschonden worden.

VCP's ESSF, TU/e & Fontys

De vertrouwenscontactpersoon van de ESSF is Pim van Leeuwen. Voor meer informatie kijk hier.

Studenten en medewerkers van de TU/e en Fontys kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de interne vertrouwenscontactpersonen van de TU/e en/of Fontys voor ongewenst gedrag en onregelmatigheden.