Huisregels

Samen zorgen we ervoor dat het SSC een schone en gezellige plek blijft.

SPORTKAART
Het SSC kan alleen betreden worden op vertoon van een geldige sportkaart. Sportkaarthouders van het SSC moeten op verzoek van SSC medewerkers kunnen aantonen dat ze gerechtigd zijn om gebruik te maken van de betreffende faciliteit.

SPORTKLEDING
Op het SSC sport je in sportkleding. Verder gelden er nog een aantal voorschriften voor het gebruik van onze faciliteiten:

 • Sportschoenen voor gebruik in de binnenfaciliteiten dienen schoon te zijn, niet als buitenschoeisel te worden gebruikt en apart meegenomen te worden.
 • De kunstgrasvelden (tennis en hockey) mogen uitsluitend betreden worden met het daarvoor bestemde schoeisel, dus met vlakke zool of specifieke kunstgrasschoenen. Schoenen met metalen noppen zijn op de kunstgrasvelden ten strengste verboden.
 • Schoenen die afgeven (met name zwarte zolen) zijn niet toegestaan.
 • De Dojo dient blootsvoets betreden te worden of met specifiek hiervoor bedoeld schoeisel.

SPORTIEF GEDRAG
Sportkaarthouders dienen zich te allen tijde sportief te gedragen; zowel tijdens het sporten als in het Sport Café en daarbuiten.

DEELNAME EN VERZEKERING
Deelname aan activiteiten van het SSC is geheel op eigen risico. Er zijn geen verzekeringen afgesloten door het SSC die (ongeval)-schade of wettelijke aansprakelijkheid van gebruikers van het SSC dekken. We adviseren zelf zorg te dragen voor een adequate Wettelijke Aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.

AANSPRAKELIJKHEID
Het SSC is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van eigendommen van gebruikers van het SSC.

ROOKVERBOD
Op het hele TU/e terrein en dus ook het SSC terrein geldt een rookverbod; zowel binnen als buiten.

CONSUMPTIES
Het gebruik van consumpties is alleen toegestaan binnen de daarvoor aangewezen consumptiegelegenheden: het Sport Café, het hockey- en tennispaviljoen en de kantine de Hondsheuvels en hun respectievelijke aangrenzende terrassen.
Het is niet toegestaan drinken en/of etenswaren op de sportvelden, in de kleedkamers of elders in het SSC te nuttigen, te verstrekken of te verkopen. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholische-) consumpties te nuttigen binnen het SSC. Noch binnen de (externe) kleedkamers, noch binnen de sportfaciliteiten, noch binnen voorgenoemde consumptiegelegenheden.

ALCOHOLISCHE CONSUMPTIES
Alcoholische consumpties worden alleen verkocht aan bezoekers vanaf 18 jaar. Tijdens werkdagen worden deze verkocht vanaf 14u00, in de weekenden vanaf 12u00.

CALAMITEITEN
In geval van calamiteiten dient men strikt de aanwijzingen van het dienstdoende personeel op te volgen.

SCHOONHOUDEN VAN FACILITEITEN
De faciliteiten (sporthallen, kleedkamer(s), e.d.) dienen na gebruik netjes te worden achtergelaten. Indien noodzakelijk, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de huurder/gebruiker.

KLUISJES
Voor waardevolle spullen kun je gebruik maken van kluisjes (inworp €1,- of een SSC munt, deze krijg je terug na gebruik). De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de sleutel. Het gebruik van het kluisje is alleen toegestaan gedurende de tijd dat de gebruiker op het SSC aanwezig is. De kluisjes worden opengemaakt op het moment dat het SSC sluit. De borg vervalt dan.

FIETSENSTALLING
(Brom-)fietsen dienen te worden gestald in de fietsenstalling.

PARKEERGELEGENHEID
Voor meer info: Parkeerbeleid TU/e.

ALGEMENE RICHTLIJNEN TENNIS
Het SSC heeft de beschikking over 11 tennisbanen (verlicht). De sportkaarthouder kan rackets en tennisballen huren bij de SSC infobalie. Het is verplicht om sportkleding en sport- cq tennisschoenen te dragen. Je kunt online een baan reserveren voor een uur. Het is niet toegestaan om te tennissen met de sportkaart van een ander of met niet sportkaarthouders. De tennisbanen dienen na gebruik netjes te worden achtergelaten.

ALGEMENE RICHTLIJNEN FITNESS
Fitness 1, 2 en 3 kunnen na reservering voor vrije sportbeoefening worden gebruikt. Voor de fitnessruimtes gelden de volgende regels:

 • Bij binnenkomst dienen de sporttassen en andere bagage in de daarvoor bestemde bagagerekken te worden geplaatst. Geadviseerd wordt om de waardevolle spullen in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen. Uitsluitend de sportkaart, een handdoek en eventueel een flesje water of sportdrank mogen worden meegenomen.
 • Er mag niet getraind worden zonder handdoek. Je kunt bij de infobalie een handdoek kopen voor €2,50- per stuk.
 • Tijdens de fitness is het dragen van sportkleding en schone binnensportschoenen verplicht.
 • Tijdens het trainen met gewichten is men verplicht de sluitstukken te gebruiken.
 • Bankdrukken dient te alle tijde plaats te vinden met twee personen.
 • Na de fitness dienen de apparaten met de handdoek te worden schoongemaakt.
 • Wij adviseren om geen sieraden te dragen in de Fitnessruimte.
 • Bellen en WhatsAppen is niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van de SSC-docenten en -medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Na gebruik dient men de gewichten op te ruimen.